Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah

Následující všeobecné obchodní podmínky (VOP) se týkají všech objednávek učiněných spotřebitelem nebo podnikatelem přes náš online obchod. Spotřebitel je fyzická osoba, která vstupuje do obchodního vztahu za účelem, který není komerčního ani profesionálního rázu. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství s legální kapacitou, která v tomto obchodním vztahu působí za účelem komerční nebo nezávislé profesionální aktivity.

Ve vztahu k podnikatelům se tyto VOP týkají také budoucích obchodních vztahů, aniž se na ně znovu budeme odkazovat. Pokud se podnikatel odkazuje na protichůdné nebo dodatkové podmínky, jejich platnost bude zpochybněna; součástí kontraktu se stanou pouze tehdy, pokud s nimi vysloveně budeme souhlasit.

2. Strany obchodního vztahu, uzavření smlouvy

Nákup je proveden u společnosti Reinhart GmbH & Co.KG

Umístěním produktů v online obchodě vytváříme závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy na tyto produkty. Produkty můžete umístit do košíku bez povinnosti zakoupení, položky můžete upravovat do té doby, než odešlete závaznou objednávku, tím, že použijete opravné prostředky poskytnuté a vysvětlení během procesu nákupu. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy akceptujete nabídku na zboží v košíku kliknutím na tlačítko objednání. Ihned po odeslání objednávky dostanete potvrzovací email.

3. Jazyk kupní smlouvy, uložení textu smlouvy

Jazyky pro uzavření smlouvy jsou němčina a angličtina. Text kontraktu neukládáme.

4. Přepravní podmínky

Dodatečné náklady na přepravu budou připočteny k ceně produktů. Více o cenách za přepravu zjistíte v nabídkách..

Dodáváme pouze poštovním způsobem. Bohužel u nás není možné zboží osobně vyzvednout.

5. Oblast použití

V našem obchodě jsou dostupné tyto metody platby:

Platba předem
Pokud zolte platbu předem, poskytneme vám informace o našem bankovním účtu a po obdržení platby od vás zboží zašleme..

Dobírka - hotovost
Můžete zaplatit přímo přepravci. Poplatek za tuto službu je 4.99 EUR.

PayPal
Během objednávky budete přesměrováni na stránky poskytovatele PayPal. Pro platbu tímto způsobem musíte být u této služby zaregistrováni, potvrdit přístupovými daty a potvrdit u nás požadavek na platbu tímto způsobem. Během objednávky dostanete bližší instrukce.
Platební transakce je automaticky provedena provozovatelem PayPal ihned po potvrzení požadavku na platbu.

OKAMŽITÝ bankovní převod
Po objednání budete přesměrováni na stránky online poskytovatele OKAMŽITÉHO bankovního převodu. Pro tuto službu musíte mít bankovní účet s PIN/TAN postupem aktivovaným pro přístup k funkci OKAMŽITÝ bankovní převod, musíte se identifikovat a potvrdit požadavek na platbu. Informace získáte během objednacího procesu. Platební transakce proběhne ihned poté OKAMŽITÝM bankovním převodem a peníze budou odečteny z vašeho účtu.
K tomuto způsobu platby je 0% přirážka.

6. Zadržení zboží

Zboží zůstává v našem majetku až do úplného zaplacení. Pro podnikatele platí následující dodatečné podmínky: Vyhrazujeme si právo na vlastnictví zboží do té doby úplného vyřešení všech záležitostí obchodního vztahu. Rezervované zboží můžete dále přeprodávat běžným způsobem; předem nám postoupíte všechny nároky vzniklé z tohoto prodeje - bez ohledu na jakoukoliv kombinaci rezervivaného zboží s novou položkou - ve výši faktirované částky a my toto postoupení přijmeme. Budete nadále oprávněni vymáhat pohledávky, nicméně i my budeme oprávnění tyto pohledávky vymáhat, pokud nesplníte své platební povinnosti.

Platí zákonné podmínky zodpovědnosti za vady zboží. Informace o dalších zárukách, které se mohou uplatnit a jejich přesné podmínky jsou uvedeny u produktů a na zvláštní informační stránce online obchodu.

7. Řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou můžete najít na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nejsme povinni ani ochotni účastnit se postupu řešení sporu před agenturou pro spotřebitelské řešení sporů

8. Závěrečná ustanovení

Pokud jste podnikatel, uplatňuje se Německé právo na základě vyloučení Úmluvy OSN o kontraktech pro mezinárodní prodej zboží.

Pokud jste obchodníkem ve smyslu Německého Obchodního zákoníku, veřejnoprávní právnickou osobou nebo veřejnoprávním fondem, výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny spory vycházející z obchodního vztahu mezi námi a vámi je naše registrované sídlo.


AGB vytvořené zdarma pomocí  Trusted Shops Právní copywriter ve spolupráci s Wilde Beuger Solmecke Attorneys .

To Top