Životní prostředí

Od roku 2014 pracujeme v klimaticky neutrálním módu tím, že kompenzujeme množství produkovaných skleníkových plynů (např. z provozu serverů nebo ze služebních cest). Způsob kompenzace: určité množství skleníkových plynů je vyprodukováno v určitém místě. Jako kompenzace je na jiném místě zabráněno emisím o minimálně stejném klimatickém dopadu v projektu na ochranu klimatu. Celkem tedy emise skleníkových plynů globálně zůstanou stejné - emitované plyny jsou kompenzovány. Princip kompenzace funguje, protože nezáleží na tom, kde jsou skleníkové plyny produkovány nebo naopak redukovány. Rozhodující faktor je koncentrace klimaticky aktivních plynů v atmosféře jako celku.
To Top